Posts tagged ‘ư’

February 25, 2010

Hôm nay con lần hạt 50 chuổi để tưởng niệm mùa chay va tưởng niệm ngày Ngoại ra đi . Lâu lắm rồi con quên cầu nguyện nhưng con biết Ngoại luôn cầu nguyện cho con luôn. Con nhớ Ngoại nhiều . Mong Ngoại ở bên Chúa luôn bạo vệ con và mọi người Ngoại thương. Tuy phần sác Ngoại không còn đây, nhưng những kỹ niệm bên Ngoại con không bao giờn quên. Mong Ngoại nghĩ an bình bên Chúa .

Cháu của Ngoai,
Phương

Advertisements
Tags: